Environmentální politika

 

 

 • Vrcholové vedení organizace bude v případě dobrého hospodářského výsledku ochotno investovat zisk zpět do organizace, do rozvoje a do nákupu nových technologií.
 • Organizace se zavazuje k šetrnému chování a dobrým vztahům s občany (majiteli) RD nacházející se u okolí areálu organizace.
 • Zavazuje se k aktivní komunikaci s úřady, orgány místní samosprávy, veřejností.
 • Organizace bude dodržovat platnou legislativu vztahující se na její činnosti a bude dodržovat požadavky uvedené v platných rozhodnutí vztahujících se k platné legislativě.
 • Organizace se zavazuje k ochraně životního prostředí, bude provádět soustavné snižování negativních vlivů na životní prostředí vycházející jak z vlastní činnosti, tak výběrem vhodných obchodních partnerů (externích poskytovatelů).
 • Vzdělávat a motivovat zaměstnance k zvyšování jejich povědomí a znalostí v oboru životního prostředí směrem k plnění ekologické politiky organizace.
 • Důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energie a surovin, vzniku a využití/odstranění odpadů.
 • Organizace identifikovala a zhodnotila environmentální aspekty vztahujících se na prvek činností nebo produktů, nebo služeb. Registr environmentálních aspektů je pravidelně aktualizován – 1 krát ročně.
 • V rozsahu plánování a zavádění nových technologií a technologických postupů přednostně využívat techniky šetrné k životnímu prostředí.
 • Závazek k prevenci před znečišťováním životního prostředí s cílem neustálého zlepšování environmentálního profilu organizace.
 • Dodržovat havarijní připravenost organizace – provádět 1 krát 2 roky nácvik havarijní situace a jejího řešení.
Logo operačního programu Logo EU Loga EU