Historie

1911 – založena zámečnická dílna, ze které se později stala ,, Továrna na výrobu hospodářských strojů – Bratři Galusové“

1948 – továrna byla znárodněna a začleněna do národního podniku Agrostroj (závod na výrobu hospodářských strojů)

1951 – ukončení dosavadní tradiční výroby zemědělských strojů, závod se stal samostatným národním podnikem s názvem ,,Továrny dopravního zařízení“ a byla zahájena výroba dopravních zařízení, transportérů, přenosných a pojezdových pásových dopravníků

1958 – závod začleněn do národního podniku Transporta se sídlem v Chrudimi

1962 – zahájena výroba válečků a pražců pro dálkovou a technologickou pásovou dopravu (hlavní předmět dnešního podnikání)

1989 – samostatný státní podnik TRANZA, Břeclav

1991 – vznik akciové společnosti TRANZA, a.s.

1999 – akvizice nového závodu v Chrudimi, výrobní program rozšířen o výrobu ocelových konstrukcí a mobilní stavební techniky dle cizí dokumentace

2010 – zahájena výrobní činnost pod značkou TRANSROLL - CZ

Logo operačního programu Logo EU Loga EU