Dopadové sestavy

Jejich úkolem je zajistit maximální ochranu pásu. Dopadové válečky jsou umístěny u nakládky, kde těžký materiál dopadá na pás a mohl by jej poškodit. Dopadové soustavy jsou vybaveny gumovými válečky nebo dopadovými válečky s několika gumovými kroužky vhodné šířky a odolnosti.

Logo operačního programu Logo EU Loga EU