Samočistící sestavy

TRANSROLL dodává několik typů: šípovité, rovné, konzolové a girlandové soupravy. Jsou použity disky a spirálové válečky. Diskové válečky jsou použity tam, kde se lepkavé materiály lepí na pás, v korozivním/leptavém prostředí nebo v případě, kdy je opotřebení otěrem nežádoucí. Standardem jsou pevné/odolné disky. Spirálové válečky se používají ve stejných podmínkách jako diskové. Jejich unikátní konstrukce minimalizuje poškození pásu nahromaděným materiálem. Pražce se spirálovými válečky smí být použity pouze pro pásy pohybující se jedním směrem.

Logo operačního programu Logo EU Loga EU