Samostavné sestavy

Žlabové nebo rovné pražce pomáhají udržovat pás ve středu dopravníku, kdy by dočasné nebo přechodné podmínky mohly způsobit vychýlení pásu. Dva malé postranní válečky jsou umístněny vertikálně k základnímu rámu, aby zajišťovaly samočinné vracení pásu. Tvarovací soustavy jsou obvykle rozmístěny po 30 m a nejsou umístěny do 15 m vzdálenosti od hlavice nebo konce řemenice. Efektivita tvarovacích soustav je zvýšena použitím urethanových disků.

Logo operačního programu Logo EU Loga EU