Vratné sestavy pásových dopravníků

Vratné soustavy se nachází ve spodní části dopravníku a podpírají pás při jeho návratu z vykládky. Konstrukce vratných sosutav je de facto stejná jako u nosných souprav.

Logo operačního programu Logo EU Loga EU