Strážní dopravníkové válečky

Jsou používány pro vyrovnání dopravního pásu při průchodu přes samostavný pražec.

Strážní dopravní váleček
Logo operačního programu Logo EU Loga EU