hydraulický lis

  • Elektronická dálková regulace lisovací rychlosti
  • Nastavitelná prodleva ve spodní úvrati
  • Elektronická plynulá regulace přidržovací síly spodního přidržovače – možná změna v průběhu lisování
  • Řídicí systém SIEMENS S7 - nastavování parametrů lisovacího procesu a diagnostika přes SIEMENS Touch Panel (umožňuje velmi jednoduché nastavení, uložení a opakované automatické nastavení zdvihů a silových parametrů lisu pro cca. 40 nástrojů)
  • Volitelné nastavení pracovních a koncových poloh beranu s možností nastavení prodlevy
  • V dolní úvrati, přesné kontinuální snímání polohy
  • Cena 1500 Kč/hodina
Logo operačního programu Logo EU Loga EU