Volné kapacity technologií

Společnost TRANROLL – CZ, a.s. nabízí volné kapacity těchto investic, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název projektu: Rozšíření vývojového střediska spol. TRANSROLL - CZ, a.s.,

Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012479.

Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

Logo operačního programu Logo EU Loga EU