Politika kvality

 

    

 • Vedení organizace provádí ročně přezkoumání – vyhodnocení ISŘ ke stanovení kroků náprav a zlepšování QMS.
 • Chceme být dlouho na trhu, cílem je dobrý hospodářský výsledek a optimální náklady jako základ pro naplňování zdrojů.
 • Hledáme  kvalitní a cenově dostupné materiály. Naší snahou je účast dodavatelů ve vývoji a uvědomujeme si, že tímto může řídit vstupní faktory kvality.
 • Kontrolujeme nakupované vstupní materiály (cenu, kompletnost, kvalitu) s cílem dosažení maximální ekonomické výhodnosti, kvality, spolehlivosti a rychlosti dodávek.
 • Cíl: Precizní zpracování vstupních materiálů v kvalitní výrobky -  uplatňovat kontrolní mechanizmy, měřit, vyhodnocovat a zveřejňovat jejich výstupy, na základě výsledků provádě opatření ke zlepšení kvality.
 • Uvědomujeme si, že při návrhu / vývoji výrobků a zavádění nových technologií je potřebné využívat nových přístupů nazírání.
 • Udržování a rozvíjení majetku i zařízení nám pomáhá rozvíjet ochranu zdraví, ekologii, kvalitu.
 • Udržujeme dobrý stav klíčových zařízení a zabezpečujeme vyhovující výrobní zázemí, provádíme pravidelné údržby, zpracováváme plány revizí a kontrol.
 • Díky vyhodnocování spokojenosti zákazníků můžeme zvýšit hodnotu našich nabízených služeb, ale také můžeme prověřit zprostředkovatele a reakce na služby zprostředkovatelů.
 • Uvědomujeme si, že kvalitní zaměstnanci jsou klíčovým bodem pro naplnění politiky kvality. Pro naplnění této vize se snažíme pro stávající kvalifikované zaměstnance vytvořit co nejlepší pracovní prostředí (včasná mzda, motivace, stabilní pracovní tým, loajálnost a sounáležitost s firmou).  
 • Prokázání shody očekávaného výrobku a jeho validace jsou podmínky pro konkurenceschopnost.
 • Kontrolu procesů, inspekci a audity chápeme jako zpětné nástroje řízení s cílem zlepšování.
 • Oceňujeme každý přínos jednotlivce a umocnění této hodnoty v týmech pro další zlepšování.
 • Víme, že správné a včasné informace a komunikace v informačním systému jsou klíčová věc – používání operačního systému Helios.

 

 

 

 
Logo operačního programu Logo EU Loga EU