O nás

TRANSROLL - CZ, a.s. je největším výrobcem dopravníkových válečků a pražců pro pásové dopravníky na českém trhu. Dlouholetá tradice a intenzivní usilovná práce našich technických a obchodních odborníků nám umožňuje distribuovat většinu výrobků k zahraničním klientům. Dokážeme pro zákazníka vyvinout, vyrobit a dodat výrobek zcela na míru. To znamená, že dokážeme trvale poskytovat produkty, které odpovídají stále rostoucím požadavkům zákazníka a být v souladu s technickými a právními předpisy. Odměnou za vynaložené úsilí je pro nás obdržení certifikátu pro systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2008, který naše společnost získává již po několik let v řadě.

 

Vyrábíme tak, jako bychom byli sami sobě zákazníkem.

 

Náš výrobní závod se nachází v prostředí Lednicko-valtického areálu, který patří do databáze světových kulturních památek UNESCO.  Také z tohoto důvodu neustále zvyšujeme důraz v péči o životní prostředí. Naše environmentální politika preferuje prevenci před nápravou a dbá na neustálé zlepšování environmentálního profilu společnosti. Důkazem je získání prestižního osvědčení o certifikaci dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001:2004. Společnost je také aktivně zapojena do systému zpětného sběru odpadů z obalů prostřednictvím společnosti EKO KOM. Investujeme do nových výrobních technologií, které nám pomáhají snižovat množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a zároveň zvyšují úsporu materiálu. Tím šetříme přírodní zdroje a napomáháme k zdravé budoucnosti našich dětí.

 

Logo operačního programu Logo EU Loga EU